Vlasta Matonogová, ředitelka školy

Umění po staletí promlouvá k duším lidí, především však k těm, kteří jsou ochotni a připraveni je vnímat, ať už v bohatství hudby nebo barevnosti obrazů. Než člověk dospěje a pochopí onu hloubku a pravdivost, která je skryta ve skutečných skvostech hudby, literatury, výtvarného umění, architektury či tance, je před ním dlouhá cesta, na jejímž počátku stojíme my, učitelé základních uměleckých škol, a je jen na nás, jak přivítáme a povedeme naše malé adepty - budoucí vnímatele umění. Velice trpělivě a snášenlivě jim musíme předávat záblesky našeho vlastního poznání. A všichni ti z vás, kterých se umění jen letmo dotklo, vědí nejlépe, že není podstatné, kolika soutěží a přehlídek se zúčastnili, ale kam až ve svém poznání došli.

ČLÁNKY - KOMENTÁŘE - AKTUALITY


 • Rychvaldské kulturní jaro  
 • Talentové zkoušky do ZUŠ Rychvald  
  - termíny a kritéria.
 • Současné aktivity naší školy  
 • Úspěchy našich žáků v okresním a krajském kole soutěží MŠMT  
 • Žákyně naší školy Zuzana Nešporková  
  úspěšně absolvovala talentové zkoušky a byla přijata ke studiu oboru Hra na zobcovou flétnu na Janáčkovu konzervatoř Ostrava. Blahopřejeme.
 • Gradus ad Parnassum  
  Poděkování našim učitelům a žákům - Doc. Eliška Novotná z fakulty umění Ostravské university
 • Výsledky školního kola soutěží MŠMT  

 • Ukončení školního roku a vydávání vysvědčení bude v pátek 29.6.2018 od 9:00 do 13:00 hodin.

  Pejsek a kočička vás zvou do muzea

  Ve středu 27. června 2018 v 16:30 se na vás budou těšit žáci literárně dramatického oboru. Mladší žáci se stanou pejskem a kočičkou a ti starší vdechnou zábavnou formou na chvíli život našim historickým postavám a situacím posledních sta let.
  plakat článek v RZ - publikovala Vlasta Matonogová

  Dva skvělé úspěchy: přijetí na konzervatoř

  Naše škola se po mnoha letech může pochlubit dvěma úspěšnými studentkami. Po Zuzce Nešporkové, která složila talentové zkoušky a byla přijata na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě ke studiu v oboru hra na zobcovou flétnu, se totéž podařilo Anežce Polaczkové, která byla přijata na Církevní konzervatoř v Opavě ke studiu v oboru hra na flétnu.
  článek v RZ - publikovala Vlasta Matonogová