Vlasta Matonogová, ředitelka školy

Umění po staletí promlouvá k duším lidí, především však k těm, kteří jsou ochotni a připraveni je vnímat, ať už v bohatství hudby nebo barevnosti obrazů. Než člověk dospěje a pochopí onu hloubku a pravdivost, která je skryta ve skutečných skvostech hudby, literatury, výtvarného umění, architektury či tance, je před ním dlouhá cesta, na jejímž počátku stojíme my, učitelé základních uměleckých škol, a je jen na nás, jak přivítáme a povedeme naše malé adepty - budoucí vnímatele umění. Velice trpělivě a snášenlivě jim musíme předávat záblesky našeho vlastního poznání. A všichni ti z vás, kterých se umění jen letmo dotklo, vědí nejlépe, že není podstatné, kolika soutěží a přehlídek se zúčastnili, ale kam až ve svém poznání došli.

ČLÁNKY - KOMENTÁŘE - AKTUALITY


 • Současné aktivity naší školy  
 • Úspěchy našich žáků v okresním a krajském kole soutěží MŠMT  
 • Žákyně naší školy Zuzana Nešporková  
  úspěšně absolvovala talentové zkoušky a byla přijata ke studiu oboru Hra na zobcovou flétnu na Janáčkovu konzervatoř Ostrava. Blahopřejeme.
 • Gradus ad Parnassum  
  Poděkování našim učitelům a žákům - Doc. Eliška Novotná z fakulty umění Ostravské university
 • Výsledky školního kola soutěží MŠMT  

 • Pozvánka k účasti ve sboru

  Přijměte pozvání k účasti v našem sboru učitelů, rodičů, žáků současných i bývalých a příznivců naší školy.
  článek publikovala Vlasta Matonogová

  Koncert ke Dni matek

  10. května 2018 v 16:30 vás zveme na koncert ke Dni matek do kostela CČSH v Rychvaldě, účinkují žáci a učitelé naší školy.

  Absolventský koncert

  Koncert našich absolventů se bude konat 10. dubna 2018 v 16:30 v koncertním sále naší školy.

  Koncert ke Dni matek v Dolní Lutyni

  17. května 2018 v 16:30 vás zveme na koncert ke Dni matek v DK v Dolní Lutyni.

  Jarní koncert v Dětmarovicích

  Všechny příznivce Základní umělecké školy Rychvald a její pobočky v Dětmarovicích si dovolujeme co nejsrdečněji pozvat na Jarní koncert žáků a učitelů, který se letos poprvé uskuteční ve čtvrtek 19. dubna 2018 v 16:30 hod. v kostele Sv. Maří Magdalény v Dětmarovicích.
  článek publikovala Vlasta Matonogová plakát