• Rychvald děkuje paní Vlastě, ale neloučí se  
  článek v Rychvaldském zpravodaji 2018/9
 • Dětmarovické okénko 2018/07  
 • Rychvaldské kulturní jaro  
 • Talentové zkoušky do ZUŠ Rychvald  
  - termíny a kritéria.
 • Současné aktivity naší školy  
 • Úspěchy našich žáků v okresním a krajském kole soutěží MŠMT  
 • Žákyně naší školy Zuzana Nešporková  
  úspěšně absolvovala talentové zkoušky a byla přijata ke studiu oboru Hra na zobcovou flétnu na Janáčkovu konzervatoř Ostrava. Blahopřejeme.
 • Gradus ad Parnassum  
  Poděkování našim učitelům a žákům - Doc. Eliška Novotná z fakulty umění Ostravské university
 • Výsledky školního kola soutěží MŠMT