Rok 1959

V Rychvaldě byla otevřena pobočka Lidové školy umění v Petřvaldě. Vyučovalo se v prostorách Hasičské zbrojnice a v tzv. "chudobinci", který stál na pozemku dnešního rychvaldského sídliště. Ředitelkou byla paní Libuše Čížková a k prvním učitelům patřili mimo jiné rychvaldští rodáci paní Dagmar Válková a pan Rudolf Novák.

Rok 1971

Nákladem 1.200.000,- Kč byla adaptována stará budova bývalé ZŠ a přidělena LŠU. Z Petřvaldu se sem přemístilo ředitelství a rychvaldská LŠU se stala školou kmenovou.

Rok 1990

LŠU v Rychvaldě byla rozdělena na dvě samostatné školy - rychvaldskou a petřvaldskou. Dochází také ke změně názvu na "Základní umělecká škola Rychvald".

Rok 1995

ZUŠ Rychvald vstoupila do právní subjektivity.

Rok 1995

Byla provedena plynofikace ZUŠ.

Rok 1997

Kompletní rekonstrukcí koncertního sálu byla dokončena estetizace a přestavba celé školy (výměna oken, podlahových krytin, stropů, rekonstrukce tříd kolektivní výuky).

Rok 2003

ZUŠ byla přijata do sítě škol ASPnet UNESCO

Rok 2004

- založení několika souborů školy a pěveckého sboru
- vznik tradice koncertů Mámo, táto, hraj se mnou
- vznik tradice pěvecké soutěže Rychvaldská slavík
- spolupráce s Janáčkovou ffilharmonií Otrava

Rok 2004 a 2005

V rámci péče o majetek školy byly provedeny tyto práce:
- sanace a izolace celého objektu proti zemní vlhkosti v hodnotě 510 000,- Kč
- oprava a nátěry okapů a střechy, vymalování budovy
- oprava septiku

Dále se uskutečnily tyto akce:
- otevřel se výtvarný obor a rozšířila se nabídka nástrojové výuky na pobočce v Dolní Lutyni
- navázali jsme spolupráci s ústavy pro zdravotně a mentálně postižené
- konalo se otevření souborů "Lidová muzika", "klasická komorní hudba", moderní hudba" a znovuotevření dětského pěveckého sboru "Klíček"

Rok 2006

- vznik tradice Koncertů v maskách
- otevření nového detašovaného pracoviště v Dětmarovicích (v budově ZŠ Dětmarovice).

Rok 2007

- vznik tradice autorkých vánočních her
- vznik tradice Týdne otevřené výuky
- otevření Literárně-dramatického oboru
- příprava otevření dalších detašovaných pracovišť (MŠ Dětmarovice, MŠ Dětmarovice - Koukolná, ZŠ Rychvald - Václav)

Rok 2008

- otevření čtyř poboček ZUŠ a literárně dramatického oboru - oslavili jsme 50 let naší školy    

Rok 2011

- rekonstrukce školy - oprava plynového kotle, oprava komínu, nátěr venkovního schodiště a zábradlí, oprava a výměna okapů na budově A, kompletní výměnu podokapních žlabů a svodů na budově B a oprava a výměna hydroizolace části střešní krytiny na budově B
- v rámci estetizace školy nakoupeny 4 nábytkové sestavy
- instalace klimatizace do ředitelny
- vybavení multimediální učebny hudební nauky nákupem a instalací interaktivní tabule

Rok 2012

- kompletní oprava a nátěr střechy na obou budovách školy
- křest folklórního souboru Březinka
- mutimediální učebna dovybavena a uvedena do plného provozu
- ZUŠ pracuje podle ŠVP

Rok 2013

- výměna stávajících dřevěných oken v koncertním sále a třídě hudebních nauk za plastová
- oprava řídící elektroniky v kotelně.

Rok 2014

- zakoupení cimbálu pro folklórní soubor Březinka
- zahájena výměna oken školy
- byla provedena výměnu koberců a kobercových lišt v koncertním sále včetně demontáže původní krytiny a opravy a penetrace betonové podlahy
- instalace žaluzií v učebně hudebních nauk v budově B a v učebně v budově A

Rok 2015

- instalace žaluzií v dalších učebnách budovy A
- výměna oken za plastová v části budovy B a na chodbách
- výměna koberců a kobercových lišt včetně demontáže původní krytiny, opravy a penetrace betonové podlahy a následné výmalby příslušných prostor v učebně přípravných ročníků

Rok 2019

- škola prochází první fází kompletní rekonstrukce

Rok 2020

- škola prochází druhou fází kompletní rekonstrukce