Počet žáků 2013-2014

Hudební obor

počet žáků

Hra na klavír 93
Hra na kontrabas 1
Hra na housle 11
Hra na kytaru 37
Hra na zobcovou flétnu 43
Hra na flétnu (kromě zobcové) 2
Hra na akordeon 1
Hra na klarinet 2
Hra na trubku 3
Hra na lesní roh 2
Pěvecká hlasová výchova 42

Literárně dramatický obor

11

Výtvarný obor

18

CELKEM ŽÁKŮ

266