Přehled oborů

Hudební obor

Přípravné studium 1 - 2 roky
I. stupeň 7 let
II. stupeň 4 roky
Studium pro dospělé 4 roky
V hudebním oboru se v letošním školním roce vyučuje hře na klavír,
na akordeon, na housle, na violoncello, na kontrabas, na kytaru, na zobcovou a příčnou flétnu, na klarinet, na saxofon, na trubku, na lesní roh, na cimbál, na bicí a sólovému zpěvu.

Literárně - dramatický obor

Přípravné studium 1 - 2 roky
I. stupeň 7 let
II. stupeň 4 roky
Studium pro dospělé 4 roky

Výtvarný obor

Přípravné studium 1 - 2 roky
I. stupeň 7 let
II. stupeň 4 roky
Studium pro dospělé 4 roky