ŘEDITEL

Mgr. Radim Plšek
Absolvent Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, obor hra na lesní roh, ze třídy Mgr. Karla Doležila. Působil na ZUŠ Heleny Salichové v Ostravě - Polance.

APROBACE - lesní roh

VYUČUJE - lesní roh, trubka, zobcová flétna

TELEFON - 731 692 163, 596 546 318

MAIL -


V době nepřítomnosti ředitele jej pro případ řešení mimořádných či operativních úkolů zastupuje p. uč. Vlasta Matonogová (tel. 777 268 969), ekonomka Marie Swiderová zastupuje v komunikaci s nadřízenými orgány a veřejností (tel. 596 546 318).

ZÁSTUPCE ŘEDITELE

Vlasta Matonogová
Absolvovala Státní konzervatoř v Ostravě, obor klavír; specializační umělecko-pedagogické studium na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Koncertní činnost s dvojnásobným laureátem Mezinárodní soutěže Pražské jaro, klarinetistou Petrem Bohušem. Působení v souboru lidových písní a tanců „Górník“, v letech 2002-2014 členka Rady města Rychvald, předsedkyně Kulturní komise města Rychvald od r. 1988 do r. 2014, v ZUŠ Rychvald od roku 1977, od roku 2003 do roku 2018 ředitelka ZUŠ Rychvald.

APROBACE - klavír

VYUČUJE - klavír

TELEFON - 777 268 969

MAIL -PEDAGOGICKÝ SBOR

Bc. Ester Byrtusová
Absolventka Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě, obor hra na klarinet (2009-2015). V rámci sebevzdělávání a získávání praxe se účastnila několika klarinetových seminářů a byla aktivním účastníkem několika kurzů. V ZUŠ Rychvald vyučuje hru na klarinet, saxofon a zobcovou flétnu.

/ t.č. na mateřské dovolené /

APROBACE - klarinet

VYUČUJE - klarinet, saxofon, zobcová flétna

MAIL -

Mgr. Lenka Černíková-Vjaclovská
Vysoká škola pedagogická OU, obor I. stupeň ZŠ, specializace hudební výchova, Vysoká škola pedagogická OU, obor sbormistrovství – hudební výchova pro SŠ, státnice z klavíru, zpěvu, absolventka sbormistrovských kurzů v Hranicích na Moravě. Vedení dětského pěveckého sboru Ostrčík na ZŠ Ostrčilova - Ostrava, spolupráce s dětským pěveckým sborem Mendíci ZŠ Krestova, koncertní činnost ve Vysokoškolském pěveckém sboru OU, vokální soubor „Jen tak kvintet“, spolupráce s pěveckým oddělením ZUŠ Ostrava Svinov.

APROBACE - hudební výchova pro SŠ, sbormistrovství, sólový zpěv

VYUČUJE - klavír, sólový zpěv, hudební nauka

MAIL -Jana Faranová
Po absolvování konzervatoře v Brně působila jako pedagog na několika Základních uměleckých školách, kde vyučovala hře na akordeon a kytaru. Velmi intenzivně se také věnovala výuce komorní hry a úpravám písní a drobných skladeb. Se svými žáky pak dosáhla nejednoho ocenění v nejrůznějších soutěžích. V posledních letech se také zabývá tvorbou drobných skladeb, převážně pro klávesové nástroje.

APROBACE - kytara

VYUČUJE - kytara

MAIL -


Hana Indruchová
Státní konzervatoř v Kroměříži, obor housle. Účinkuje ve folklórním souboru na Valašsku, folklórní hudbu propaguje i v Rychvaldě.

APROBACE - housle

VYUČUJE - housle, zobcová flétna

MAIL -

Karel Koláska
Absolvent Státní konzervatoře v Ostravě, obor klavír u paní profesorky Terezie Trösterové. V letech 1977-87 baskytarista souboru Věry Špinarové (Ivo Pavlík Orchestra, později Special), pak dramaturg Krajského kulturního střediska v Ostravě, učitel na ZUŠ v Orlové a ZUŠ Leoše Janáčka v Havířově, od roku 1999 do roku 2011 pianista, baskytarista a kontrabasista na mořských a říčních lodích, od září roku 2011 učitel hudby na ZUŠ Rychvald.

APROBACE - klavír

VYUČUJE - klavír

MAIL -


Michaela Kowal
Vystudovala v letech 1999-2005 kytaru na Ostravské konzervatoři u MgA. Ondřeje Gilliga, v letech 2004 - 2010 působila na ZUŠ v Rychvaldu, kde se po MD opět jako učitelka kytary v roce 2018 vrací. Mezi její záliby patří také skládání hudby od skladbiček jak pro nejmenší, tak i pro pokročilé adepty hry na kytaru.

APROBACE - kytara

VYUČUJE - kytara, bicí

MAIL -

Mgr. Anna Kyselová
Absolventka Ostravské univerzity v magisterském studiu, v oboru speciální pedagogika a studující na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, obor příčná flétna. Působila po dobu jednoho roku jako učitelka v MŠ v Ostravě – Porubě. V současné době se ve svém volném čase věnuje hraní na příčnou flétnu v Lašském dechovém orchestru Příbor, případně v jiných orchestrech a také zpěvu ve smíšeném pěveckém sboru Nyklband z Frenštátu pod Radhoštěm.

APROBACE - příčná flétna

VYUČUJE - příčná flétna, zobcová flétna, sólový zpěv, hudební nauka

MAIL -Mgr. Jiří Lesňák

APROBACE - kytara

VYUČUJE - kytara, hudební nauka

MAIL -

MgA. Růžena Molesworth
Absolventka Hudební konzervatoře v Pardubicích a Fakulty umění Ostravské Univerzity. V zimním a letnim semestru akademického roku 2007- 2008 výměnný pobyt na Staatliche Hochschule für Musik Trossingen.Vyučovala na Základní umělecké škole v Chocni.

APROBACE - klavír

VYUČUJE - klavír, hudební nauka

MAIL -

MgA. Martina Molinger, Ph.D.
Absolventka Konzervatoře Brno (1999) a Institutu pro umělecká studia Ostravské University (2003), doktorandské studium absolvovala na Janáčkové akademii múzických umění v Brně (2015). Pedagogicky působila na ZUŠ Kroměříž (1995-2001) a ZUŠ Nové Město nad Metují (2003-2010), od roku 2007 vyučuje hru na příčnou flétnu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, od roku 2018 je vedoucí oddělení dechových nástrojů. Působila jako flétnistka operního orchestru divadla A. Dvořáka v Ostravě (2001-2002), jako první flétnistka Filharmonie Hradec Králové (2002-2007), je členkou Dechového kvinteta tamtéž. Zúčastnila se mnoha kurzů a masteclassů pod vedením Catherine Cantin, Philippa Bernolda, Hansgeorga Schmeisera, Václava Kunta, Clary Novákové a mnoha dalších. Pravidelně spolupracuje s orchestry NDM v Ostravě a Slezským divadlem v Opavě.

APROBACE - příčná flétna

VYUČUJE - příčná flétna, zobcová flétna

MAIL -Martina Monczková
Janáčkova konzervatoř, obor zpěv. Účinkuje v operetním sboru ND Moravskoslezského Ostrava, na kulturních akcích města Rychvald.

APROBACE - sólový zpěv

VYUČUJE - sólový zpěv

MAIL -

Lukáš Moravec
Absolvent Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, obor: hudebně dramatické umění, ze třídy MgA. Josefa Nováka-Wajdy. Působí na muzikálové scéně divadla Jiřího Myrona. Na ZUŠ Rychvald vyučuje obor literárně - dramatický.

APROBACE - LDO

VYUČUJE - LDO

MAIL -

MgA. Vlastimil Nenadál

APROBACE - výtvarná výchova

VYUČUJE - výtvarná výchova

MAIL -

BcA. Veronika Ondečková
Absolventka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a Fakulty umění při Ostravské univerzitě. Dlouhodobě spolupracuje s Národním divadlem Moravskoslezským.

APROBACE - lesní roh

VYUČUJE - lesní roh, zobcová flétna, hudební nauka

MAIL -

Mgr. Kateřina Plšková
Absolventka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a Umělecko - pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Vyučovala na ZUŠ v Jeseníku a na SZUŠ Musicale ve Studénce. Během studia na JKO se zúčastnila se Zdeňkou Gazdovou Schubertovy mezinárodní soutěže pro klavírní dua v Jeseníku (r. 1994 - 3.cena v ml. kategorii, r. 1995 - 1. cena v ml. kategorii). Na ZUŠ v Rychvaldě vyučuje hru na klavír. V rámci svého dalšího vzdělávání navštěvuje různé metodické semináře a klavírní kurzy.

APROBACE - klavir

VYUČUJE - klavír

MAIL -

/ předseda předmětové komise klavírní sekce, koordinátor výroční zprávy UNESCO,
vedoucí pobočky v Dolní Lutyni /

Martin Szymik, DiS.

APROBACE - trubka

VYUČUJE - trubka, saxofon, zobcová flétna

MAIL -

Hana Ševčíková
Absolventka gymnázia ve Frenštátě pod Radhoštěm (2006-2010) a Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, obor hra na příčnou flétnu (2010-2016). V rámci sebevzdělávání a získávání praxe se pravidelně účastní flétnových seminářů a je aktivním účastníkem kurzů profesionálních flétnistů jak v ČR, tak v zahraničí. V poslední době také příležitostně spolupracuje s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Za velkou čest považuje možnost vystupovat s Českým národním symfonickým orchestrem, se kterým se od ledna roku 2016 účastní koncertního turné po Evropě se světoznámým italským skladatelem Ennio Morriconem.

/ t.č. na mateřské dovolené /

APROBACE - příčná flétna

VYUČUJE - příčná flétna, zobcová flétna

MAIL -Bc. Ondřej Šimíček

APROBACE - klarinet

VYUČUJE - klarinet, saxofon, zobcová flétna, hudební nauka

MAIL -

Mgr. Petra Šubertová
Absolventka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a Janáčkovy academie v Brně. 16 let působila na ZUŠ ve Slezské Ostravě. Od roku 2016 vyučuje hru na klavír na této škole v Rychvaldě. Během studií na JKO a JAMU se zúčastnila několika soutěží jako solistka a korepetitorka (Smetanovská klavírní soutěž v Litomyšli - č.u. 1.stupně, čestné uznání a pochvala za citlivou klavírní spolupráci v kontrabasové soutěži v Itálii, účinkování na koncertech Janáčkův Máj v Ostravě). Společně s Halinou Františákovou účinkovala ve výchovných koncertech pro děti.

APROBACE - klavír

VYUČUJE - klavír, hudební nauka

MAIL -Mgr. Daniela Vybrancová
Po absolvování oboru "Užitá malba" na Střední umělecké škole v Ostravě studovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2012 promovala v oboru "Učitelství výtvarné výchovy a galerijní pedagogika pro střední školy." Vzhledem k tomu, že jejím druhým oborem je speciální pedagogika, první zkušenosti jako učitelka získávala v autistické třídě na ZŠ speciální, později jako učitelka výtvarné výchovy na 2. stupni běžné ZŠ. V současnosti ji, kromě vyučování na ZUŠ Rychvald, zaměstnávají její dvě malé dcery a dálkové studium Speciální pedagogiky pro učitele opět na PdF MU.

/ t.č. na mateřské dovolené /

APROBACE - výtvarná výchova

VYUČUJE - výtvarná výchova

MAIL -PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

Marie Swiderová

FUNKCE - administrativní pracovnice, personalista

TELEFON - 596 546 318

MAIL -

Simona Třosová

FUNKCE - uklízečka

TELEFON - 596 546 318